Úlohy údržby pro tiskárny HP Tamara Wilhite víceTamara Wilhite je technická spisovatelka, inženýra, matka 2 a vydala sci-fi a hrůzný autor. Jak udržujete tiskárnu HP? |. | Úvod Tiskárny HP vyžadují příležitostnou údržbu, kterou lze provádět doma, jako jsou pravidelné čištění a výměna součástí. Spotřební materiál jsou zásoby používané tiskárnami, jako je papír a inkoust, které musí být doplněny při jejich vyčerpání. Jaké příležitostné úkony údržby pro tiskárny HP jsou nezbytné pro jejich udržení v chodu? Inkoustové tiskárnyInkoustové tiskařské tiskárny umisťují na papír malé body inkoustu a vytvářejí tak obraz. Během tisku se odpařují stopové množství inkoustu, které jsou zbytky na tryskách tiskové hlavy, zanesou je a sníží se kvalita tisku. Chcete-li vyčistit tiskové hlavy, přejděte na nástroj Nástroje tiskárny HP a vyberte volbu"Vyčistit tiskové kazety". Nečistěte kazety s tiskárnou víc než je nutné, protože tento proces skutečně používá inkoust. Displej panelu tiskárny HP indikuje, že je třeba vyměnit tiskové hlavy místo vyčištěných. Laserové tiskárny Laserové tiskárny používají k tisku laserový paprsek. Suchý inkoust z tonerové kazety přilne k dráze laseru a je spojen s papírem. Kazety s tonerem je třeba vyměnit, když jsou nízké. Můžete zjistit, kdy je toner nízký, protože tištěný text je světlejší a lehčí, dokud není nečitelný. Pokud laserová tiskárna ponechává na tiskové úlohy pruhy, vyčistěte tiskárnu...

Continue Reading