Úlohy údržby pre tlačiarne HP Tamara Wilhite viacTamara Wilhite je technická spisovateľka, inžinierka, matka 2 a publikovaná autorka sci-fi a hrôzy. Ako spravujete svoju tlačiareň HP? | Úvod Tlačiarne HP vyžadujú príležitostnú údržbu, ktorú je možné vykonať doma, ako sú pravidelné čistenie a výmena dielov. Spotrebný materiál sú zásoby používané tlačiarňami, ako je papier a atrament, ktoré musia byť doplnené, keď sú spotrebované. Aké príležitostné úlohy údržby pre tlačiarne HP sú potrebné na ich udržanie v prevádzke? Atramentové tlačiarne Inkjetové tlačiarne umiestňujú na papier malé škvrny atramentu, aby vytvorili obraz. Počas tlače dochádza k vyparovaniu stopových množstiev atramentu, ktoré zostávajú ako zvyšky na tryskách tlačovej hlavy, čím sa upchávajú a znižuje sa kvalita tlače. Ak chcete vyčistiť tlačové hlavy, prejdite na nástroj HP Toolbox pre tlačiareň a vyberte možnosť"Vyčistiť tlačové kazety". Nevyčistite tlačové kazety viac, než je potrebné, pretože tento proces skutočne používa atrament. Na displeji panela tlačiarne HP sa zobrazí, kedy sa majú vymeniť tlačové hlavy namiesto vyčistenia. Laserové tlačiarne Laserové tlačiarne používajú laserový lúč na tlač. Suchý atrament z tonerovej kazety priľne k dráhe laseru a je spojený s papierom. Tonerové kazety je potrebné vymeniť, keď sú nízke. Môžete zistiť, kedy je toner nízky, pretože vytlačený text sa stáva svetlejší a ľahší, kým nie je nečitateľný. Keď laserová...

Continue Reading